Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden horen bij de eigen boten van verhuur Alde Feanen.

Op alle gehuurde vaartuigen zit een eigen risico. Het eigen risico is tweehonderd en vijftig euro per geval. De boten zijn all-risk verzekerd op de Nederlandse binnenwateren. Met uitzondering het IJsselmeer, Dollard, Eems, Markermeer, Westerschelde en de Waddenzee. Het is dan ook niet toegestaan om op deze wateren te varen.

  • Varen buiten Fryslân alleen toegestaan in overleg met de verhuurder;
  • Bij het afhalen van de boot een geldig legimitatie tonen.

Annulering

  • Annulering meer dan vier weken voor aanvang is 25 % van de huursom verschuldigd;
  • Annulering tussen de 4 en 2 week voor aanvang is 50 % van de huursom verschuldigd;
  • Annulering korter dan twee weken voor aanvang is 80 % van de huursom verschuldigd.

Online reserveren alleen voor de Maril 570 sloep

Druk en zetfouten binden ons niet.
Prijswijzigingen voorbehouden.

Wij wensen U veel vaarplezier!