Tip van een gast: een week met een sloep met hotelovernachtingen

Vaar suggestie voor een week door Fryslân.

Deze vaarroute hebben we gekregen van onze gasten.
Ze hebben deze route met veel plezier gevaren met een Maril 570 sloep.
Het is de bedoeling dat u zelf de hotels boekt!

Bootverhuur Eernewoude: Drukte op het terras bij hotel Princenhof in Earnewald.

Dag 0 : Aankomst Hotel Princenhof   vanaf  15.00 uur    0511 539 206
Piet Miedemaweg 15 Earnewâld  / Eernewoude

Dag 1 : varen van Earnewald naar Sneek
Ligplaats sloep: De Stripe 22 Earnewâld                                               

Via Leeuwarden naar Sneek of misschien rechtstreeks van Earnewâld naar Sneek.

Tip: Als jullie via Leeuwarden naar Sneek willen varen, kies dan  voor de Zwette tussen Leeuwarden en Sneek.

Mooi varen tussen de weilanden!

Daar hotel : Stadsherberg . 0515-755750. /  Lemmerweg 8  / 8607 BZ  Sneek.

Waar laten we de boot?:   Aanleggen  Balthuiskade of Geeuwkade.

Dag 2: di.25 juli van Sneek naar Stavoren .

Hotel : suggestie “De Vrouwe van Stavoren“ Havenweg 1, 8715 EM Stavoren / 0514 681 202

Tip:   van Sloten naar Stavoren, raad ik aan om via de Luts te varen, dwars door de bossen van het Gaasterland.

Waar laten we de boot?: Gewoon in de “Oude Haven “ naast het hotel , advies om daarover

even de havenmeester te bellen. Havenmeester  Telefoon nr.  : 0514-681216

Dag 3: woe 26 juli   van Stavoren naar Bolsward

Hotel “Het  Weeshuis“ /  Kerkstraat 53 /8701 HR Bolsward 0515-855666

Rechtstreeks gereserveerd. Aanleggen : Stoombootkade in centrum bij distilleerderij Sonnema.

Dag 4: dond 27 juli van Bolsward naar  Franeker .

Hotel  “De Stadsherberg“/ oud Kaatsveld 8 / 8801 AB Franeker / 0517-392686

Tip :  : je kunt op twee manieren van Bolsward naar Franeker: over de Harlingervaart en Harlingen

(heel mooie stoere zeehavenstad) of door de velden en langs dorpen over de

Bolwarder Trekvaart en de Franeker Trekvaart, via Wommels en Oosterlittens.

Boot aanleggen aan achterzijde hotel .  Stad Franeker is meer dan een bezoekje waard !!

Dag 5: vrijd 28 juli  van Franeker naar Dokkum.

Dokkum : Hotel “De Posthoorn“  Diepswal 21  /   0519-293500 . Aanleggen pal voor hotel !!!

Tip:  kies de route over de Dongjummervaart, Ried en Berltsumer wiid naar Berlikum, en daarvandaan

naar Bartlehiem naar de Dokkumer Ee, het Van Harinxmakanaal is veel minder mooi

Dag 6: zat. 29 juli  van Dokkum  naar Leeuwarden .

Hotel : NH Hotel  “Eden Oranje Hotel“, Stationsweg 4 /  058 2126241           Waar de boot ?:  Ruiterskwartier bij het toilet- en servicegebouw.

Dag 7: zond. 30 juli  van Leeuwarden naar Earnewald .

NB: Gebruik de kaart “Friesland Attractions&Routes“voor de Elfstedenvaarroute (voor kleinere boten) en de Waterkaart van Friesland.

Voor onderweg : denk aan touw / zwemvest / anker / afduwstok / proviand / Muntgeld /

Alle kleine schepen moeten verplicht stuurboordwal houden op het Prinses Margrietkanaal.