Over Alde Feanen

Alde Feanen verhuurt vanuit Earnewâld de Maril 570 sloepen,polyvalken, toervisboten, woonboten en vakantiewoningen. Wij hebben met succes de cursus gastheer/vrouw van een Nationaal Park doorlopen.

Hiermee is ons bedrijf gecertificeerd gast bedrijf van het Nationaal Park de Aldefeanen. Wij verhuren  ook elektrische sloepen. Beleef zelf het elektrische varen, neem contact op voor een afspraak.

alde feanen earnewald van kammen

Woonboten en vakantiewoningen

De woonboten en vakantiewoningen zijn van particulieren waarvan wij de bemiddeling doen voor de verhuur.

Vaarroute. Varen met de boot in de Alde Feanen bij Earnewald. FOTO: MARCEL VAN KAMMEN

De meeste huisjes/woonboten liggen midden in het natuurgebied de Alde Feanen. Het grootste gedeelte van de huisje/woonboten zijn alleen via het water bereikbaar. Door de unieke ligging is soms niet alle nutsvoorziening aanwezig.De stroomvoorziening is dan via zonnepanelen en het water wordt gebracht met de boot.

Nationaal park de Alde Feanen

Het nationaal park de Alde Feanen in Friesland is een laagveen gebied van internationale allure. De Alde Feanen staat bekend om zijn grote vogel-en plantenrijkdom.Op de meer dan 2500 hectare die het park bestaat, heeft de natuur met zijn plassen, petgaten,rietvelden en moerasbossen de voorrang,maar is ook ruimte voor recreatie en toerisme. In het prachtig natuurgebied zijn volop mogelijkheden om te varen, wandelen en te fietsen.

In het begin van de achtiende eeuw begon van uit Eernewoude/Earnewâld de vervening.Door het afgraven van het veen voor de turfwinning ontstond er een gebied van meren en plassen.

De natuur kreeg de vrije hand zo dat dit unieke natuurgebied in het hart van Fryslân de Alde Feanen kon onstaan. De Alde Feanen staat in open verbinding met de Friese meren.

Vaarroute. Varen met de boot in de Alde Feanen bij Earnewald. FOTO: MARCEL VAN KAMMEN